ČASTÉ DOTAZY

Jsou nerezové výrobky vhodné k umístění do blízkosti chlorovaných bazénů? 


Nerezové výrobky nejsou vhodné k umístění do blízkosti chlorovaných bazénů. Obecně nejsou vhodné do prostředí, kde je vyšší koncentrace agresivních chemických látek jako např. chlór, čpavek, posypová sůl.