ČASTÉ DOTAZY

Ventilátory

Mají domovní ventilátory elektronicky ovládanou žaluzii?

Ventilátory AV PRO mají mechanickou žaluzii. Žaluzie zabraňuje zpětnému tahu vzduchu do místnosti a funguje vlastně jako zpětná klapka.


Je k domovním ventilátorům dodávána zpětná klapka?

Ventilátor AV Pro má gravitační žaluzie, zde není potřeba další zpětná klapka.

U ostatních ventilátorů lze doobjednat zpětnou plastovou klapku pod čísly 0941, 0942 a 0943


Z jakého materiálu jsou ventilátory vyrobeny?

Skříň ventilátoru - primární bílé ABS bez podílu regranulátu, pouzdro motoru polykarbonát, kabelové průchodky silikon.


Jsou ventilátory vhodné pro exteriér, např. na fasádu?

Ventilátory jsou určeny pouze pro interiér. Kdytí IPX4 jim neumožňuje přímý kontakt s vodou.


Mřížka ventilátoru vzduch nasává, nebo vyfukuje?

Vyfukuje.


Jak se nastavují parametry čidla vlhkosti?

Čidlo vlhkosti reaguje na relativní vlhkost vzduchu v prostoru, udávanou se v procentech. Hodnotu lze nastavit v rozsahu 40 - 80%. Nastavení se provádí malým křížovým šrobovákem pomocí trimru umístěného na desce plošných spojů (DPS) umístěné pod krytem ventilátoru.


Kde je umístěno čidlo vlhkosti a jaká je jeho funkce?

Čidlo vlhkosti je umístěno na desce plošných spojů (DPS) pod krytem ventilátoru. Spolehlivě reaguje na relativní vlhkost vzduchu v místnosti, nejčastěji v koupelně a spouští ventilátor

Existují 3 příklady funkce čidla v závislosti na hodnotě relativní vlhkosti vzduchu:

I. Automatická funkce

bez ohledu na zapnutí či vypnutí vypínače, pokud překročí vlhkost v místnosti nastavenou hodnotu čidla, ventilátor se zapne. Když vlhkost opět poklesne, ventilátor přejde do funkce T - časového doběhu a je v provozu po dobu nastavenou na DPS. AUT ZAP - H - T - AUT VYP

II. Vlhkost je menší než nastavená hodnota

Při zapnutí vypínače se nestane nic, ventilátor se neuvede do provozu. Při vypnutí vypínače přejde ventilátor do funkce T - časového doběhu. ZAP - VYP - T

III. Vlhkost je menší než nastavená hodnota pouze na začátku

Při zapnutí vypínače se nestane nic, ale při zvýšení vlhkosti nad nastavenou hodnotu, např. při sprchování v koupelně, se uvede ventilátor do provozu. Při odvětrání, resp. opětovném snížení vlhkosti ventilátor přejde do funkce T - časového doběhu a je v provozu po dobu nastavenou na DPS. Při vypnutí vypínače se uvede ventilátor do provozu znovu po dobu dobu nastavenou na DPS.

ZAP - H - T - VYP - T


Jaký je rozsah nastavení parametrů čidla vlhkosti?

40 - 80%.


Jsou čidlem vlhkosti vybaveny všechny ventilátory HACO?

Čidlo vlhkosti je dodáváno pouze ve variantě H ventilátorů AV BASIC, AV PRO a AV PLUS. Potrubní ventilátor AV JET je dodáván jen v základní variantě S, tedy bez čidla vlhkosti.


Co mám dělat, když mám k ventilátoru přivedenou pouze jednu fázi a chtěl bych instalovat ventilátor ve variantě T - s časovým doběhem?

Pokud neumožňuje situace přivést k ventilátoru druhou fázi, je jedinou možností následující postup:

Zapnout vypínač, ventilátor se uvede do provozu ve funkci T po nastavenou dobu. Nejedná se tedy o klasický doběh, kdy ventilátor je v provozu, pokud je zapnutý a přepne do funkce T pokud je vypnutý. Pro obnovení chodu je nutné ventilátor vypnout a znovu zapnout.

ZAP - PROVOZ - VYP - T je nahrazen ZAP - T - AUT VYP. Pro obnovení fce VYP/ZAP.


Proč je nastavení čidla vlhkosti právě 40 - 80 %?

Normální relativní vlhkost vzduchu v bytech se pohybuje kolem 40 - 50%. Není tedy nutné odvětrávat nižší hodnoty než 40% vzduch by potom byl příliš suchý. Naopak 80% vlhkost zvyšuje výrazně kondezaci vodních par a následný vznik plísní.


Koupil jsem si ventilátor AV PRO. Po elektrickém zapojení a zapnutí ventilátor nefunguje a lamely žaluzie jsou zavřené.

Z přepravních důvodů jsou lamely z vnitřní strany mřížky zajištěny dvěma proklady z pěnového PE (miralonu), které více či méně tlačí na turbínu, která pak při zapnutí ventilátoru v některých případech nemůže rotovat.

Řešení - před instalací mřížky je nutné z její vnitřní strany odstranit pěnové proklady.


Mám ventilátor ve variantě H - s čidlem vlhkosti. Co se stane v případě, že odejdu z koupelny a zapomenu ho vypnout respektive zhasnout?

Nedojde znovu k zapnutí ventilátoru v módu T - časovém doběhu. Ventilátor funguje dál v automatickém režimu, tzn. pokud se zvýší relativní vlhkost vzduchu nad nastavenou hodnotu, ventilátor se znovu rozeběhne.


Jak mám zapojit ventilátor? 

V kolonce "Ke stažení" naleznete podrobný návod.
Důrazně ovšem doporučujeme, aby zapojení prováděl profesionální elektrikář. Na případné reklamace vzniklé špatným zapojením nebude brán zřetel. 


Lze montovat stropní ventilátor do sádrokartonových stropů?

Ano, stropní ventilátory  AV plus a AV Drim mají kuličková ložiska a tudíž jsou vhodné pro instalaci do sádrokartonového stropu.


Mohu použít klasický ventilátor o průměru 100 mm pro odtah z koupelny, když je potrubí dlouhé více než 6 metrů?

Tento způsob je možné využít, avšak odtah nebude mít správnou účinnost, tyto ventilátory jsou vhodné pro odtah v délce okolo 3-4 metrů. Doporučujeme přidat do rozvodu potrubní ventilátor AV Jet.