ČASTÉ DOTAZY

Co mám dělat, když mám k ventilátoru přivedenou pouze jednu fázi a chtěl bych instalovat ventilátor ve variantě T - s časovým doběhem?


Pokud neumožňuje situace přivést k ventilátoru druhou fázi, je jedinou možností následující postup:

Zapnout vypínač, ventilátor se uvede do provozu ve funkci T po nastavenou dobu. Nejedná se tedy o klasický doběh, kdy ventilátor je v provozu, pokud je zapnutý a přepne do funkce T pokud je vypnutý. Pro obnovení chodu je nutné ventilátor vypnout a znovu zapnout.

ZAP - PROVOZ - VYP - T je nahrazen ZAP - T - AUT VYP. Pro obnovení fce VYP/ZAP.