ČASTÉ DOTAZY

Jak mám zapojit ventilátor? 


V kolonce "Ke stažení" naleznete podrobný návod.
Důrazně ovšem doporučujeme, aby zapojení prováděl profesionální elektrikář. Na případné reklamace vzniklé špatným zapojením nebude brán zřetel.