ČASTÉ DOTAZY

Jaká je funkce čidla vlhkosti?


Čidlo vlhkosti reaguje na relativní vlhkost vzduchu v místnosti, nejčastěji koupelně a spouští ventilátor.

Existují 3 příklady funkce čidla v závislosti na hodnotě relativní vlhkosti vzduchu:

I. Automatická funkce

bez ohledu na zapnutí či vypnutí vypínače, pokud překročí vlhkost v místnosti nastavenou hodnotu čidla, ventilátor se zapne. Když vlhkost opět poklesne, ventilátor přejde do funkce T - časového doběhu a je v provozu po dobu nastavenou na DPS. AUT ZAP - H - T - AUT VYP

II. Vlhkost je menší než nastavená hodnota

Při zapnutí vypínače se nestane nic, ventilátor se neuvede do provozu. Při vypnutí vypínače přejde ventilátor do funkce T - časového doběhu. ZAP - VYP - T

III. Vlhkost je menší než nastavená hodnota pouze na začátku

Při zapnutí vypínače se nestane nic, ale při zvýšení vlhkosti nad nastavenou hodnotu, např. při sprchování v koupelně, se uvede ventilátor do provozu. Při odvětrání, resp. opětovném snížení vlhkosti ventilátor přejde do funkce T - časového doběhu a je v provozu po dobu nastavenou na DPS. Při vypnutí vypínače se uvede ventilátor do provozu znovu po dobu dobu nastavenou na DPS.

ZAP - H - T - VYP - T